آهن اسفنجی

آهن اسفنجی چیست؟

آهن اسفنجی از احیای مستقیم سنگ آهن (Direct Reduced Iron) بدست آمده و طی عملیات احیای بی واسطه، بدون نیاز به ذوب سنگ آهن، اکسیژن آن حذف می‌گردد. در این روش گندله سنگ آهن که دارای عیار ۶۷% می‌باشد احیا گردیده و حاصل آن آهن اسفنجی (گندله متخلخل) بدست می‌آید.

آهن اسفنجی پس از ذوب و احیا در فولاد سازی، در فرآیند ریخته گری به شکل محصولات مورد نیاز در می‌آید و به سه شکل اسلب (تختال)، بیلت (شمش) و میلگرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد آهن اسفنجی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای آهن اسفنجی در کوره‌های القائی و تولید آهن و فولاد خام می باشد. میتوان گفت که استفاده از آهن اسفنجی، در کوره های القائی قادر است که نزدیک به ۵۰ درصد، جایگزین قراضه شود. ولی کاربرد آن در کوره القایی، نیازمند دانش فنی و تجربه می باشد. همچنین استفاده از آهن اسفنجی تحولی بزرگ در ریخته گری مداوم صنعت فولاد می باشد. تقریبا در همه روش‌های تولید فولاد استفاده از آن مقدور می باشد. بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ تولید فولاد در کشور از این روش‌ها استفاده می‌کنند. ایران منابع طبیعی در دستر‌س تری برای احیای مستقیم دارد. آهن اسفنجی جایگزین مناسبی برای ضایعات آهن می‌باشد، بنابراین درصد بالایی از مواد اولیه جهت تامین ذوب مورد نیاز واحدهای فولادسازی را می‌توان به جای استفاده از ضایعات، از طریق آهن اسفنجی تامین کرد.

استفاده از آهن اسفنجی در کوره ها و واحد های احیا نسبت به آهن قراضه مزایایی دارد که به شرح ذیل می‌باشد:

عامل خنک کننده در کوره‌های اکسیژنی

آهن اسفنجی را می شود به عنوان یک عامل خنک کننده جایگزین قراضه آهنی در واحدها و کوره های اکسیژنی نمود.
1

خلوص بیش از قراضه فولادی

آهن اسفنجی در مقایسه با قراضه فولادی دارای عناصر مزاحم مثل سولفور و گوگرد پایین تری است.
3

قابل استفاده در فولادسازی الکتریکی

استفاده از آهن اسفنجی امکان مصرف قراضه آهنی نامناسب و ناخالص را به عنوان قسمتی از مواد شارژی در فولادسازی الکتریکی را میسر می سازد.
5

نبود عناصر زاید

آهن اسفنجی دارای عنصرهای زاید در قراضه فولادی مشابه روی، مس، قلع و … نمی‌باشد.
2

بهینه در در کوره‌های قوس الکتریکی

آهن اسفنجی در کوره‌های قوس الکتریکی امکان استفاده از ذغال نامناسب و ناخالص را با خصوصیت واکنشی بهتر ایجاد می‌نماید.
4

افزایش بهره‌وری

به دلیل اندازه مشخص و یک دست آهن اسفنجی بهره‌وری افزایش می یابد.
6